Informatie

Fraude beleid

Vertrouwen is de basis van een goede relatie tussen Enjoy2Learn en haar klanten. Zonder dit vertrouwen zouden wij u immers geen account kunnen bieden. Echter, willen wij fraude van gegevens voorkomen. Workshopgevers zullen veelal in contact komen met leerlingen die voornamelijk minderjarig zijn. Daarom is het van essentieel belang voor ons om fraude te voorkomen van persoonsgegevens.

Wie bieden wij een account?
Bij een aanvraag van een account kunt u zelf aangeven of u over de juiste eisen beschikt. Wij hebben vertrouwen dat u deze formulieren naar waarheid invult. Indien wij twijfelen, of indien wij vernemen dat er mogelijk fraude is gepleegd door het onjuist invullen van gegevens zullen wij contact met u hierover opnemen. Dit gebeurt door middel van C.M. Vermeer die contact met u hierover opneemt.

Wat verstaan wij onder fraude?
Wij verstaan onder fraude als iemand bepaalde gegevens invult die onjuist zijn, waardoor diegene de voordelen kan ervaren van de website www.enjoy2learn.nl. De fraudeur geeft een onjuiste voorstelling van zaken (zoals een foutief KvK nummer, geen VOG hebben maar wel aangeven dat die er eentje bezit enzovoort). 

Voorkom misverstanden.

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bijvoorbeeld niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag of hoe u moet handelen bij een schademelding? Neem dan contact op door middel van onze contactpagina. Wij willen hierover graag een gesprek met u voeren.

Hoe sporen wij fraude op?
Wij doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Zo controleren wij fraude:

  • Bij twijfel van de ingevoerde gegevens nemen wij contact met u op.
  • Bij twijfel van de ingevoerde gegevens controleren wij door middel van de openbare gegevens van de KvK of u deze naar waarheid heeft ingevuld.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?
Als Enjoy2Learn fraude vaststelt, kunnen wij de onderstaande maatregelen nemen. Hierbij worden de privacyregels in acht genomen:

  • Uw account te blokkeren, zonder teruggave van eventueel door u gemaakte kosten.
  • De fraude op te nemen in ons register.
  • Aangifte te doen bij de politie.

Welke maatregelen er precies getroffen worden, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Waar kunt u aangifte van fraude doen?
Als u het vermoeden van fraude heeft, of indien u het gevoel heeft dat er misbruik wordt gemaakt van enkele gegevens kunt u contact opnemen door middel van onze contactpagina.