Informatie

Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Enjoy2Learn V.O.F. gevestigd te Paradijslaan 124D, 3034ST Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87566850, hierna te noemen: `Enjoy2Learn`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected] .

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Contact Bedrijfsnaam, Naam school, Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres Contact leggen Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Workshopgevers, Scholen
Administratie Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres  Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Boekhouder, Accountant, Belasting-
dienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam, Achternaam, E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is. E-marketing tools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Website
beheerder, Analytics tools
Ter referentie Bedrijfsnaam Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Lees meer over cookies in onze cookiebeleid.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder uw toestemming verstrekt EnjoyToLearn uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die EnjoyToLearn met u heeft, tenzij EnjoyToLearn wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht EnjoyToLearn te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij EnjoyToLearn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal EnjoyToLearn deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van EnjoyToLearn hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

EnjoyToLearn treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website van EnjoyToLearn kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van EnjoyToLearn. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. EnjoyToLearn raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

EnjoyToLearn past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. EnjoyToLearn raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal EnjoyToLearn  er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of EnjoyToLearn wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onze contactgegevens.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.