Informatie

Servicevoorwaarden

Wie is Enjoy2Learn?
Enjoy2Learn is een verbindingsplatform tussen workshopgevers en scholen. Deze worden op de site ook wel gebruikers genoemd. Wij streven ernaar dat iedere school passende workshops kan kiezen bij zijn of haar doelgroep. Daarom zetten wij ons in om een optimaal en gedigitaliseerd platform te maken dat dit doel kan verwezenlijken.

 

Wij hebben eigen processen voor de betaling, het verwerken van gegevens en de communicatie bij klachten. Hoe dit werkt leest u in dit document

 

Hoe gaat Enjoy2Learn om met uw gegevens?
Wij gaan met de grootste zorg om met uw gegevens. Hoe wij dit doen, kunt terugvinden in onze privacy policy op onze website.

 

Hoe communiceert Enjoy2Learn met u?
Wij communiceren met u via mail of telefonisch. Dit doen wij veelal via het mailaccount info@enjoy2learn of via het nummer 0614528492. Indien nodig communiceert Enjoy2Learn ook per post met u. U kunt post ook verzenden via ons postadres (vermeld bij de contactpagina).

 

Activatie/de-activatie account:
Uw account blijft geactiveerd indien u de factuur betaalt heeft. Indien u binnen 14 dagen een factuur niet betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt om uw account te deactiveren. U kunt hierover contact met ons opnemen via [email protected]

 

Een hoger aantal sub accounts/workshop pagina’s dan toegestaan:

Indien u meer subaccounts/workshop pagina’s bezit dan dat u voor betaalt heeft, dan mogen wij willekeurig subaccounts/workshop pagina’s wissen tot het aantal waar u voor betaalt heeft. 

 

Online uw account inzien:
Als klant van Enjoy2Learn heeft u altijd toegang tot uw account, waar u direct 24 uur per dag, 7 dagen per week alles kan inzien als school of als workshopgever. U kunt inloggen in deze omgeving via enjoy2learn.nl. Deze omgeving is zowel mobiel, als op tablet, laptop en desktop te bereiken. 

 

Hoe betaalt u aan Enjoy2Learn?
U kunt bij ons op twee verschillende manieren betalen:
– Via Ideal (een directe betaling).
– Via een factuur (een betaling achteraf).

Bij beide manieren moet u eerst betalen voordat u gebruik kunt maken van ons platform. U gaat met alle voorwaarden akkoord indien u een betaling heeft voldaan.

 

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?
U ontvangt van ons meerdere herinneringen, waarin wij u vragen om te betalen. Betaalt u niet, dan schakelen wij een incassobureau in. De kosten die hiermee samengaan, zijn voor uw eigen rekening. Dit zijn bijvoorbeeld incassokosten, buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten. Uitleg over de incassokosten vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI) (https://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik). 

 

Als u niet op tijd betaalt, dan wordt uw account stopgezet (voor zowel workshopgevers als scholen). U ontvangt hierover een mail. Binnen drie werkdagen nadat wij van u de volledige achterstallige kosten, (incassokosten en eventuele wettelijke rente hebben ontvangen, is uw account volledig hersteld.

Automatische verlenging:
Indien u een abonnement afsluit gaat u akkoord met een automatische verlenging van het abonnement. Dit is voor zowel workshopgevers als scholen. Een betaling gebeurt automatisch of door een factuur.

 

Welke kosten rekent Enjoy2Learn?
Aan het gebruik van het platform zitten kosten verbonden voor zowel scholen als workshopgevers. Deze kosten staan duidelijk vermeld bij het aanschaffen van één van de abonnementen. Mocht u dit abonnement verhogen of verlagen mag dit ook, bij een verhoging van een abonnement zitten extra kosten verbonden op maandelijkse basis en bij een verlaging krijgt u geen geld terug. Bij een verhoging van het abonnement betaalt u de maanden dat u verlengt extra. Dit zal dan verrekend worden in een automatische betaling of factuur. 

 

Hoe werkt de korting die u krijgt?

Schooljaar 2022-2023 krijgt u 50% korting op een abonnement. Dat betekent indien u een factuur tot 1 september afsluit u 50% korting krijgt op het aankoopbedrag. Dit is voor zowel scholen als workshopgevers. 

 

Hoe gaat Enjoy2Learn om met fraude?
Wanneer wij onjuiste of onvolledige informatie ontvangen met als doel het verkrijgen van een verzekering van een school of workshopgevers account waar geen recht op is, dan kan er sprake zijn van fraude. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er wel is aangegeven dat er een VOG is, terwijl u eigenlijk geen VOG heeft. Fraude heeft invloed op het wel/niet verkrijgen van een account, wij wensen alleen absolute waarheden die geschreven worden. Daarom doen wij er alles aan om fraude op te sporen. Ook plaatsen wij de gegevens van personen die fraude hebben gepleegd in één of meer registers. Zie het fraudebeleid op onze site dat wij voeren. 


Hoe kunt u een klacht indienen?
Een klacht kunt u op verschillende manieren bij ons indienen, zie hiervoor de klachtenprocedure op onze website. 


Welk recht is van toepassing?

Op onze dienstverlening is het Nederlands recht systeem van toepassing.

 

 

Dit document is aangepast op 18-12-2022.